Reimari > Info > Opiskelu > Nuorisotakuu

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Sama koskee myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. Nuorisotakuu takaa myös jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen.

Kun nuori ilmoittautuu työttömäksi, hänelle laaditaan työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan toimista, joita työelämä- ja elinkeinotoimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen työttömyyskuukauden päättymistä. Suunnitelman tekeminen on aloitettava kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Tähän osallistuminen on sekä työnhakijan että työelämä- ja elinkeinotoimiston velvollisuus.

Oman urapolun löytämiseen saa apua ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelusta. Tarjolla on esimerkiksi lyhyitä valmennuksia, kuten ura-, työhönhaku- ja työhönvalmennus. Työkokeilulla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen eri aloilta määräaikaisilla työtehtävillä. Siitä voi olla apua myös itseä kiinnostavan alan löytymisessä. Erityisesti vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä yrityksiin helpotetaan palkkatuella, jota maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle.

Nuorisotakuu mahdollistaa myös toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen niille alle 30-vuotiaille, joiden koulutustausta koostuu ainoastaan peruskoulusta

(Lähde:nuorisotakuu.fi  ja nuortenelama.fi) 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarjoaa jokaiselle alle 25-vuotiaalle koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Sama koskee myös alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita. Nuorisotakuu takaa myös jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikan. Tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen.

Kun nuori ilmoittautuu työttömäksi, hänelle laaditaan työllistymissuunnitelma. Siinä sovitaan toimista, joita työelämä- ja elinkeinotoimisto tarjoaa nuorelle ennen kolmen työttömyyskuukauden päättymistä. Suunnitelman tekeminen on aloitettava kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. Tähän osallistuminen on sekä työnhakijan että työelämä- ja elinkeinotoimiston velvollisuus.

Oman urapolun löytämiseen saa apua ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelusta. Tarjolla on esimerkiksi lyhyitä valmennuksia, kuten ura-, työhönhaku- ja työhönvalmennus. Työkokeilulla mahdollistetaan työkokemuksen hankkiminen eri aloilta määräaikaisilla työtehtävillä. Siitä voi olla apua myös itseä kiinnostavan alan löytymisessä. Erityisesti vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä yrityksiin helpotetaan palkkatuella, jota maksetaan nuoren työllistäneelle yritykselle.

Nuorisotakuu mahdollistaa myös toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittamisen niille alle 30-vuotiaille, joiden koulutustausta koostuu ainoastaan peruskoulusta

(Lähde:nuorisotakuu.fi  ja nuortenelama.fi)