Reimari > Info > Nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään nuorten perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita, lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lasten oikeudet ovat määritelty globaalisti YK:n yleissopimuksella lasten oikeuksista. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 1991

Lähteet: MLL ja Unicef

Nuorten oikeudet ja velvollisuudet

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään nuorten perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita, lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Lasten oikeudet ovat määritelty globaalisti YK:n yleissopimuksella lasten oikeuksista. Suomi allekirjoitti yleissopimuksen 1991

Lähteet: MLL ja Unicef