Kotoutuminen

KOTOUTUMINEN

Kotoutuminen tarkoittaa, että asetut Suomeen ja saat tietoja ja taitoja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitset. Kotoutumista helpottavat esimerkiksi kielen oppiminen, opiskelu- tai työpaikan löytäminen ja kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan.

PALVELUITA, JOTKA AUTTAVAT KOTOUTUMISESSA

PERUSTIETOA SUOMESTA

Opiskeluluvan saatuasi saat perustietoa kirjallisesti suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi sekä kotoutumisessa auttavista palveluista.

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTA

Kunnista sekä TE-toimistoista löydät maahanmuuttajien neuvojia, jotka antavat sinulle tietoa kotoutumisesta ja sitä tukevista palveluista, työelämästä ja opiskelusta sekä koulutuksesta.

ALKUKARTOITUS

Alkukartoituksessa arvoidaan mitä palveluita tarvitset kotoutuaksesi. Siellä kartoitetaan kielitaitosi, koulutuksesi ja työkokemuksesi.

Paikka, jossa alkukartoitus tehdään, riippuu siitä missä kunnassa asut ja millä maahanmuuttajastatuksella tulet maahan. Alkukartoitusta voidaan tehdä TE-toimistoissa, sosiaalitoimistoissa tai esimerkiksi oppilaitoksessa.

Alkukartoitus tehdään kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistossa tai saat toimeentulotukea. Voit myös itse pyytää alkukartoitusta TE-toimistosta tai sosiaalitoimistosta.

KOTOUTUMISSUUNNITELMA

Alkukartoituksen jälkeen sinulle tehdään kotoutumissuunnitelma, mikäli tarvitset tukea kotoutumiseen. Kotoutumissuunnitelma tehdään ainakin jos olet työtön työnhakija, saat toimeentulotukea tai jos olet alle 18-vuotias, eikä sinulla ole huoltajaa Suomessa.

Kotoutumissuunnitelma sisältää niitä asioita, joita tarvitset kotoutumiseen. Se voi sisältää esimerkiksi kielen opiskelua, opintoja tai työharjoittelua. Kotoutumissuunnitelma tehdään Te-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa. Suunnitelma tehdään viimeistään kolmen vuoden sisällä siitä kun olet saanut oleskeluluvan tai rekisteröit oleskeluoikeutesi. Tehtyä suunnitelmaa on noudatettava.

Myös työnantajasi voi tukea koututumistasi esimerkiksi kustantamalla suomenkielen kurssin tai auttaa sinua asunnonetsimisessä. Kysy lisää työnantajaltasi!

KOTOUTUMISKOULUTUS

Kotoutumissuunnitelman teon jälkeen voit saada kotoutumiskoulutusta. Koulutusta järjestävät kunnat, monet oppilaitokset ja TE-toimisto. Tavallisesti koulutus sisältää kielten opiskelua ja tutustumista suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja työelämään.

Kotoutuminen

KOTOUTUMINEN

Kotoutuminen tarkoittaa, että asetut Suomeen ja saat tietoja ja taitoja, joita suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitset. Kotoutumista helpottavat esimerkiksi kielen oppiminen, opiskelu- tai työpaikan löytäminen ja kontaktit suomalaiseen yhteiskuntaan.

PALVELUITA, JOTKA AUTTAVAT KOTOUTUMISESSA

PERUSTIETOA SUOMESTA

Opiskeluluvan saatuasi saat perustietoa kirjallisesti suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä, velvollisuuksistasi ja oikeuksistasi sekä kotoutumisessa auttavista palveluista.

MAAHANMUUTTAJIEN NEUVONTA

Kunnista sekä TE-toimistoista löydät maahanmuuttajien neuvojia, jotka antavat sinulle tietoa kotoutumisesta ja sitä tukevista palveluista, työelämästä ja opiskelusta sekä koulutuksesta.

ALKUKARTOITUS

Alkukartoituksessa arvoidaan mitä palveluita tarvitset kotoutuaksesi. Siellä kartoitetaan kielitaitosi, koulutuksesi ja työkokemuksesi.

Paikka, jossa alkukartoitus tehdään, riippuu siitä missä kunnassa asut ja millä maahanmuuttajastatuksella tulet maahan. Alkukartoitusta voidaan tehdä TE-toimistoissa, sosiaalitoimistoissa tai esimerkiksi oppilaitoksessa.

Alkukartoitus tehdään kun olet rekisteröitynyt työnhakijaksi TE-toimistossa tai saat toimeentulotukea. Voit myös itse pyytää alkukartoitusta TE-toimistosta tai sosiaalitoimistosta.

KOTOUTUMISSUUNNITELMA

Alkukartoituksen jälkeen sinulle tehdään kotoutumissuunnitelma, mikäli tarvitset tukea kotoutumiseen. Kotoutumissuunnitelma tehdään ainakin jos olet työtön työnhakija, saat toimeentulotukea tai jos olet alle 18-vuotias, eikä sinulla ole huoltajaa Suomessa.

Kotoutumissuunnitelma sisältää niitä asioita, joita tarvitset kotoutumiseen. Se voi sisältää esimerkiksi kielen opiskelua, opintoja tai työharjoittelua. Kotoutumissuunnitelma tehdään Te-toimiston työntekijän tai sosiaalityöntekijän kanssa. Suunnitelma tehdään viimeistään kolmen vuoden sisällä siitä kun olet saanut oleskeluluvan tai rekisteröit oleskeluoikeutesi. Tehtyä suunnitelmaa on noudatettava.

Myös työnantajasi voi tukea koututumistasi esimerkiksi kustantamalla suomenkielen kurssin tai auttaa sinua asunnonetsimisessä. Kysy lisää työnantajaltasi!

KOTOUTUMISKOULUTUS

Kotoutumissuunnitelman teon jälkeen voit saada kotoutumiskoulutusta. Koulutusta järjestävät kunnat, monet oppilaitokset ja TE-toimisto. Tavallisesti koulutus sisältää kielten opiskelua ja tutustumista suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja työelämään.