Reimari > Monikulttuuristen nuorten Vaasa > Oleskelulupa ja suomen kansalaisuus

Oleskelulupa ja suomen kansalaisuus

hands-1445244_1920

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan voidakseen oleskella Suomessa yli kolme kuukautta. Poikkeuksena ovat muiden Pohjoismaiden kansalaiset sekä EU- ja ETA-jäsenmaiden kansalaiset.

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti siitä Suomen edustustosta, jonka toimipiirin alueella hakija laillisesti oleskelee. 1.1.2012 alkaen hakijalta otetaan sormenjäljet ja biometriset tunnisteet sisältävä oleskelulupakortti otetaan käyttöön.

Päätöksen oleskelulupahakemukseen tekee Maahanmuuttovirasto.

Lisätietoja saa edustuston ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

EU:n portaali maahanmuuttajille – EU Immigration Portal (Euroopan kommissio)

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupa voidaan myöntää mm. seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Ketkä eivät tarvitse oleskelulupaa?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa. EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa. Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustosta. Lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen perusteella tai jonkin muun syyn perusteella myös Suomeen tullessa, Maahanmuuttovirastosta.

Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa.

  • Sinun on käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa, vaikka jättäisit hakemuksesi sähköisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja antaa sormenjälkesi biometristä oleskelulupakorttia varten. Lisäksi sinun on esitettävä hakemuksesi liitteet alkuperäisinä asiakirjoina.
  • Sähköinen hakemuksesi voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun olet käynyt edustustossa.

Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta

Lähde: Ulkoasiainministeriö

Maahanmuuttoviraston kotisivut tarjoavat kattavasti tietoa maahanmuutosta: oleskeluluvasta, turvapaikanhausta ja suomen kansalaisuudesta.

Oleskelulupa ja suomen kansalaisuus

hands-1445244_1920

Oleskelulupa

Ulkomaalainen tarvitsee oleskeluluvan voidakseen oleskella Suomessa yli kolme kuukautta. Poikkeuksena ovat muiden Pohjoismaiden kansalaiset sekä EU- ja ETA-jäsenmaiden kansalaiset.

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti siitä Suomen edustustosta, jonka toimipiirin alueella hakija laillisesti oleskelee. 1.1.2012 alkaen hakijalta otetaan sormenjäljet ja biometriset tunnisteet sisältävä oleskelulupakortti otetaan käyttöön.

Päätöksen oleskelulupahakemukseen tekee Maahanmuuttovirasto.

Lisätietoja saa edustuston ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta.

EU:n portaali maahanmuuttajille – EU Immigration Portal (Euroopan kommissio)

Perusteet oleskeluluvan myöntämiselle

Oleskelulupa voidaan myöntää mm. seuraavin perustein: perheside Suomeen, opiskelu, työnteko, suomalainen syntyperä, paluumuutto Suomeen, humanitaariset syyt tai muu erityinen syy.

Ketkä eivät tarvitse oleskelulupaa?

Muiden Pohjoismaiden (Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti) kansalaiset voivat vapaasti tulla Suomeen ja oleskella Suomessa ilman oleskelulupaa. He eivät myöskään tarvitse työntekijän oleskelulupaa. EU:n jäsenmaiden kansalaisilta ja heihin rinnastettavilta (Liechtenstein, Sveitsi) kansalaisilta ei vaadita oleskelulupaa. Oleskelu tulee kuitenkin rekisteröidä paikallispoliisilaitoksella viimeistään kolmen kuukauden kuluttua maahan saapumisesta.

Miten lupaa haetaan?

Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti lähtömaassa Suomen edustustosta. Lupahakemuksen voi tehdä perhesiteen perusteella tai jonkin muun syyn perusteella myös Suomeen tullessa, Maahanmuuttovirastosta.

Hakemusta jätettäessä hakijalta otetaan sormenjäljet.

Lähes kaikki hakemukset voi nykyisin tehdä verkossa.

  • Sinun on käytävä henkilökohtaisesti Suomen edustustossa, vaikka jättäisit hakemuksesi sähköisesti. Tämä on välttämätöntä, jotta voit todistaa henkilöllisyytesi ja antaa sormenjälkesi biometristä oleskelulupakorttia varten. Lisäksi sinun on esitettävä hakemuksesi liitteet alkuperäisinä asiakirjoina.
  • Sähköinen hakemuksesi voidaan ottaa käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun olet käynyt edustustossa.

Perhesiteen ja paluumuuton perusteella lupaa tulee hakea paperilomakkeilla, jotka ovat saatavissa Maahanmuuttoviraston verkkosivuilta

Lähde: Ulkoasiainministeriö

Maahanmuuttoviraston kotisivut tarjoavat kattavasti tietoa maahanmuutosta: oleskeluluvasta, turvapaikanhausta ja suomen kansalaisuudesta.