Reimari > Nuorten Vaasa > Duuni jobbi

Duuni jobbi

Nuorille

Töitä vaille ja haluat saada työkokemusta, omaa rahaa ja ikäsi on 15-17 vuotta niin tämä on juuri sinua varten!

Duuni jobbin hommia ovat mm ikkunanpesu, siivous, ruohonleikkaus ym.!

Asiakkaalle

Nuoriso-osasto yhdessä Vaasan 4H-yhdistyksen kanssa tarjoavat nuoria avuksi erilaisiin kevyisiin työtehtäviin. Tavoitteena toiminnalla on antaa nuorelle mahdollisuus osallistua työelämään jo ennen täysi-ikäisyyttä mikä nykypäivänä muuten on hyvin haastavaa. Nuoret saavat itsevarmuutta ja hyvän pohjan tulevaisuutta ajatellen kun työelämän kiemurat tulevat tutuiksi jo nuorella iällä.
Tarkoituksena on tehdä työelämän säännöt ja vastuut tutuiksi nuorille tarjoamalla apua arjen töihin yksityistalouksiin. Asiakas voi tilata nuoren kotiinsa esimerkiksi siivoamaan, piha- ja puutarhatöihin, ikkunoiden pesuun jne. Sopivia työtehtäviä päätettäessä noudatamme nuorille työn tekemisestä asetettuja lakeja (128/2002 sekä 1431/1993)) joissa määritellään turvallisuuteen, vastuuseen sekä muihin työoloihin liittyviä seikkoja.
Nuoret saavat 10 tunnin koulutuksen jossa käytiin läpi muun muassa työelämän pelisääntöjä, asiakaspalvelua ja käytännön siivoustöitä. Nuoret ovat Duunijobbin ajan työsuhteessa Vaasan 4H-yhdistykseen joka huolehtii työnantajavelvoitteista. Työn tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset 18€/h maksut 4H-yhdistykselle ja tehtyjen työtuntien tarkastamiseksi käytetään erillistä työtuntilistaa, jonka molemmat osapuolet vahvistavat allekirjoituksellaan.

Tilaajan tehtävä on valvoa, että työntekijä noudattaa lakeja ja työsopimusta sekä huolehtia siitä, että työt suoritetaan asianmukaisilla työvälineillä ja turvallisia työtapoja noudattaen. Tilaajan on myös annettava riittävä opastus työhön sekä johdettava ja valvottava työn suorittamista. Työntekijällä luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia ohjeita.

Duunijobbarin voit tilata Reimarista nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta puh 06-3253724

Tuntihinta on 18€/h (kotitalousvähennyskelpoinen ja sisältää 23% ALV)

Reimari 06/3253724 (tilaukset) ma-to klo: 8.30-12
Vaasan 4H yhdistys 06/3568578 (laskutus)

Duuni jobbi

Nuorille

Töitä vaille ja haluat saada työkokemusta, omaa rahaa ja ikäsi on 15-17 vuotta niin tämä on juuri sinua varten!

Duuni jobbin hommia ovat mm ikkunanpesu, siivous, ruohonleikkaus ym.!

Asiakkaalle

Nuoriso-osasto yhdessä Vaasan 4H-yhdistyksen kanssa tarjoavat nuoria avuksi erilaisiin kevyisiin työtehtäviin. Tavoitteena toiminnalla on antaa nuorelle mahdollisuus osallistua työelämään jo ennen täysi-ikäisyyttä mikä nykypäivänä muuten on hyvin haastavaa. Nuoret saavat itsevarmuutta ja hyvän pohjan tulevaisuutta ajatellen kun työelämän kiemurat tulevat tutuiksi jo nuorella iällä.
Tarkoituksena on tehdä työelämän säännöt ja vastuut tutuiksi nuorille tarjoamalla apua arjen töihin yksityistalouksiin. Asiakas voi tilata nuoren kotiinsa esimerkiksi siivoamaan, piha- ja puutarhatöihin, ikkunoiden pesuun jne. Sopivia työtehtäviä päätettäessä noudatamme nuorille työn tekemisestä asetettuja lakeja (128/2002 sekä 1431/1993)) joissa määritellään turvallisuuteen, vastuuseen sekä muihin työoloihin liittyviä seikkoja.
Nuoret saavat 10 tunnin koulutuksen jossa käytiin läpi muun muassa työelämän pelisääntöjä, asiakaspalvelua ja käytännön siivoustöitä. Nuoret ovat Duunijobbin ajan työsuhteessa Vaasan 4H-yhdistykseen joka huolehtii työnantajavelvoitteista. Työn tilaaja suorittaa sopimuksen mukaiset 18€/h maksut 4H-yhdistykselle ja tehtyjen työtuntien tarkastamiseksi käytetään erillistä työtuntilistaa, jonka molemmat osapuolet vahvistavat allekirjoituksellaan.

Tilaajan tehtävä on valvoa, että työntekijä noudattaa lakeja ja työsopimusta sekä huolehtia siitä, että työt suoritetaan asianmukaisilla työvälineillä ja turvallisia työtapoja noudattaen. Tilaajan on myös annettava riittävä opastus työhön sekä johdettava ja valvottava työn suorittamista. Työntekijällä luonnollisesti ns. työvelvoite eli hänen tulee tehdä työnsä huolellisesti ja noudattaa työnantajan hänelle antamia ohjeita.

Duunijobbarin voit tilata Reimarista nuorten tieto- ja neuvontapalvelusta puh 06-3253724

Tuntihinta on 18€/h (kotitalousvähennyskelpoinen ja sisältää 23% ALV)

Reimari 06/3253724 (tilaukset) ma-to klo: 8.30-12
Vaasan 4H yhdistys 06/3568578 (laskutus)